Expecting Adam

“Expecting Adam” deur Martha Beck is ‘n ware verhaal en vertel die storie van twee Harvard intellektuele wat uitvind dat hulle ‘n seuntjie met Down sindroom verwag. In die mededingende Harvard akademiese wêreld – waar tweejariges gestimuleer word om te leer lees sodat hulle toegelaat kan word tot die regte kleuterskool – word die gebeurtenis gesien as ‘n ramp en die paartjie word aangeraai om die baba te laat aborteer.

Maar selfs nog voordat Martha uitgevind het dat sy swanger is, gebeur ‘n reeks dinge wat die Mormoon-verander-in-ateis nie kan verklaar nie. En ‘n soort goddelike ingryping vind telkens gedurende die swangerskap plaas wat die paartjie duidelik adviseer: Hierdie baba moet julle hou, want hy gaan julle lewens verander.

Die verandering wat hulle voorsien is alles negatief nl dat Martha se man nie sy graad sal kan voltooi nie, sy werk sal verloor en dat hulle huwelik sal verbrokkel. Hulle vrees die verwerping wat hulle kind sal moet ervaar en staal hulle teen moontlike gesondheidsprobleme inherent aan Down sindroom. Die werklikheid is veel anders as wat hulle ooit sou kon verwag. Engele, liefde bo alle begrip en die verdrywing van vrees is maar sommige van die dinge wat hulle uiteindelik met Adam assosieer.

Dis die tweede keer wat ek die boek lees en ek het dit nou selfs nog meer geniet as die eerste keer. “Expecting Adam” draai alle vooropgestelde idees oor mense met Down sindroom op hulle kop. Dit spreek prioriteite aan. Dit laat meer vrae as antwoorde, maar laat mens diep ontroer en emosioneel bevredig.

‘n Paar interessante feite oor Down sindroom: Die term is “’n kind met Down (hoofletter D sonder ‘n s aan die einde van die woord) sindroom (kleinletter s).” Nie Downs of Downs kindjie of mongool of vertraagde nie. Mens sê veral nie “Hy is Downs nie. “(As jy kanker of verkoue het word jy tog nie jou siekte of kondisie nie.) “Hemelkinders” is ‘n baie mooi term, maar kinders met Down sindroom het die volle reikwydte van emosies wat enige ander kind het en kan beslis ook vloermoere gooi en stout wees. Die sindroom is te wyte aan ‘n ekstra 21ste chromosoom en word ook Trisomie 21 genoem. IK wissel by mense met Down sindroom en die meeste mense daarmee kan heeltemaal goed onafhanklik in die samelewing funksioneer en ‘n bydrae tot die samelewing lewer.